Schettino v. Roizman Development, 158 N.J. 476 (1999)