Crisitello v. St. Theresa Sch., 2023 N.J. LEXIS 847 (Aug. 14, 2023)